Home

De bedoeling van deze site is van hengelsportverenigingen, beter bekend als onze visclubs, een degelijke organisatie te geven met het beheren op een zo efficiënte mogelijke wijze.

Een didactische Handleiding op de website www.visclubbeheer.be vemeld onder “Handleiding” (klik op Handleiding) waar u al de hoofdstukken kunt bekijken in “PDF” bestanden, deze kan men dan opslaan in de eigen PC en afdrukken, vanaf de inhoudpagina recto-verso, de mogelijkheid bestaat eveneens om een eigen CD te maken. Eveneens vindt men onder de rubriek “Programma’s” (klik op programma’s) de uitwerking van sommige hoofdstukken die men eveneens kan openen en opslaan, het zijn “Excel” bestanden. Klik op “Updates” dan vindt U de nieuwigheden aangeduid met . Links tussen verschillende sites kunnen eveneens gemaakt worden. Indien U op contact klikt vindt men mijn e-mail voor eventuele vragen. Regelmatig zullen wijzigingen en verbeteringen in de website gebeuren. Tevens bestaat er op het Witvisforum.be een onderwerp over deze website waarin u bijkomende vragen en/of opmerkingen kan formuleren (enkel toegangkelijk voor geregistreerde leden).

Visclubbeheer Gids

Het is een gids voor het beheer en de organisatie van de sportvisserij in zoet water en voor wedstrijdvissers, eventueel met uitbating van een kantine en visvijver, al dan niet in clubbeheer. De organisatie en het beheer van viswedstrijden hebben zich namelijk dermate ontwikkeld dat het tijdperk van amateurisme voorbij is. In veel hengelsportverenigingen is er echter nog werk aan de winkel. Verscheidene ervaren hengelaars hebben hieraan meegewerkt.

Bij weer of geen weer gaan we er op uit om te vissen. En….. om vis te vangen als er vis genoeg zit. Alleen moet u er de theorie voor kennen en er soms wat moeite voor doen.
Ook de waterkwaliteit is op de eerste plaats van zeer groot belang, de vis bijt zo maar niet als het water niet genoeg zuurstof bevat, er te veel algen zijn en er geen ontgassing is.
De meeste sportvissers zijn aangesloten in een vereniging die door een bestuur beheerd wordt. Daar nijpt soms het schoentje, een vereniging telt een aantal leden, meestal tussen de 20 en 60 clubleden, een kleine KMO waarvan de leiding, het bestuur dus een grote verantwoordelijkheid heeft en de inspraak van de leden van groot belang is.

Organisatie

In eerste instantie bekijken we de organisatie van de trekking van de planknummers die met de computer kan gebeuren en veel tijd, vergissingen en discussies voorkomen. In elke vereniging zijn er wel enkele leden die voldoende kennis hebben van informatica om enkele eenvoudige handelingen uit te voeren op de computer. Wij gaan deze trekking illustreren op een eenvoudige manier met als voorbeeld de trekking van de Lotto en de Euromillions. In uw vereniging zal u dan instaat zijn van zelf deze werkwijze toe te passen. Het is van belang van de leden te informeren over de werkwijze daar het trekken met de hand met nummertjes zo ingeburgerd is en toch zo ouderwets en volledig tijdrovend is.

Vervolgens gaan we de meeste aspecten bekijken en nader ingaan op de verdere organisatie en het beheer van wat de hengelsportvereniging betreft. Al die zaken hoeft men niet meer zelf uit te kienen, dat hebben andere voor u gedaan.